Strona główna GWSH

---------- 14-07-2011 ----------

Publikacje zrealizowane w ramach projektu
Eseje w postaci pliku pdf

---------- 28-06-2011 ----------

Publikacje zrealizowane w ramach projektu
Komercjalizacja badań naukowych wybrane zagadnienia publikacja 2010 w postaci pliku pdf

---------- 05-04-2011 ----------

Zaktualizowany harmonogram na miesiąc kwiecień w postaci pliku pdf

---------- 30-03-2011 ----------

Informacje dotyczące warsztatów praktycznych w postaci pliku pdf - szczegółowe informacje oraz terminy zajęć

---------- 22-03-2011 ----------

Wymogi i założenia teoretyczne dotyczące eseju w postaci pliku pdf

---------- 12-01-2011 ----------

Zaktualizowany harmonogram na rok 2011 w postaci pliku pdf - informacja na temat warsztatów praktycznych
Informacja dla uczestników warsztatów w postaci pliku pdf

---------- 11-01-2011 ----------

Wykaz książek z biblioteki projektu w postaci pliku pdf

---------- 04-01-2011 ----------

Harmonogram warsztatów naukowych w postaci pliku pdf - harmonogram zajęć na rok 2011

---------- 02-12-2010 ----------

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo możliwość korzystania z czytelni biblioteki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach mieszczącej się w na ostatnim piętrze budynku "A" przy ul. Harcerzy Września nr 3 w Katowicach - Piotrowicach. Na stronie internetowej www.gwsh.pl/uczelnia_biblioteka.php mogą Państwo zapoznać się z Regulaminem biblioteki, godzinami otwarcia, katalogiem bibliotecznym.

Wkrótce na stronie w zakładce Dla Uczestników pojawi się wykaz pozycji książkowych dostępnych w tzw. biblioteczce projektu, które zapewne okażą się pomocne w pisaniu esejów naukowych w zakresie tematów modułów będących przedmiotem warsztatów. Istnieje możliwość ich wypożyczenia po uprzednim kontakcie z pracownikami Biura Projektu, w szczególności w dni, w których odbywają się zajęcia.

---------- 08-11-2010 ----------

Harmonogram warsztatów naukowych w postaci pliku pdf - zmiany w harmonogramie

---------- 02-11-2010 ----------

Harmonogram warsztatów naukowych w postaci pliku pdf

---------- 28-10-2010 ----------

Godziny zajęć na 6 i 20 listopada 2010 r.


06.11.2010 sobota

prof. zw. dr hab. Józef Bendkowski

12:00-13:30 2x45 min.
13:30-13:40 przerwa
13:40-15:10 2x45 min.
15:10-15:30 przerwa

dr Anna Sobczyk - Kolbuch

15:30-17:00 2x45 min.
17:00-17:10 przerwa
17:10-18:40 2x45 min.
18:40-18:50 przerwa
18:50-20:20 2x45 min.

20.11.2010 sobota

dr Aleksander Wolski

13:20-14:50 2x45 min.
14:50-15:00 przerwa

prof. zw. dr hab. Józef Bendkowski

15:00-16:30 2x45 min.
16:30-16:40 przerwa
16:40-18:10 2x45 min.

---------- 11-10-2010 ----------

Wyniki rekrutacji
Lista osób przyjętych do projektu w postaci pliku pdf

---------- 05-10-2010 ----------

SPOTKANIE INFORMACYJNE - GALERIA

Powitanie uczestników w imieniu Rektora GWSH przez dr Jacka Pykę - prodziekana ds. badań i rozwoju naukowego
Powitanie uczestników w imieniu Rektora GWSH przez dr Jacka Pykę - prodziekana ds. badań i rozwoju naukowego.

Promocja projektu przez mgr inż. Magdalenę Chomacką koordynatora projektu
Promocja projektu przez mgr inż. Magdalenę Chomacką koordynatora projektu.

Jeden z prelegentów dr Marek Panfil - SGH Warszawa
Jeden z prelegentów dr Marek Panfil - SGH Warszawa.

Jeden z prelegentów dr Tadeusz Burzyński - dziekan Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, Prezes Instytutu Turystyki Sp. z o.o. w Krakowie
Jeden z prelegentów dr Tadeusz Burzyński - dziekan Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, Prezes Instytutu Turystyki Sp. z o.o. w Krakowie.

Jeden z prelegentów dr Leszek Kwieciński - Uniwersytet Wrocławski
Jeden z prelegentów dr Leszek Kwieciński - Uniwersytet Wrocławski.

Jeden z prelegentów dr inż. Jerzy Lampart - Dziekan okręgu śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Jeden z prelegentów dr inż. Jerzy Lampart - Dziekan okręgu śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Gadżety promocyjne, które otrzymali uczestnicy spotkania informacyjnego
Gadżety promocyjne, które otrzymali uczestnicy spotkania informacyjnego.

Lunch dla uczestników
Lunch dla uczestników.

---------- 29-09-2010 ----------

OGŁOSZENIE LISTY UCZESTNIKÓW 11 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

IP (MNiSW) wyraziło zgodę w piśmie z dnia 21.09.2010 na rozszerzenie kryteriów uczestnictwa na osoby z tytułem doktora oraz pracowników jednostek naukowych pracujących w danej jednostce do 10 lat. Zmianie nie uległa ilość uczestników projektu - 30 osób.

Przyjmuje się, że kandydaci, którzy nie spełniali pierwotnych kryteriów, a złożyli swoje aplikacje przed 21.09.2010, złożyli je w dniu wyrażenia zgody przez MNiSW to jest 21.09.2010

---------- 24-09-2010 ----------

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w pierwszym etapie realizacji "Warsztatów naukowo-praktycznych z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych" tj. w okresie od października do grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzonych 20 godz. lekcyjnych z modułu (I) pt. Metodyka pisania prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw doktorskich

Poniżej znajdą Państwo dwie opcje terminów spotkań na razie obejmujące tylko 2010 r.

I. Opcja 5 spotkań w środy od 17:15 do 20:30 (4 x 45 min. i 15 min. przerwy)

 1. 20.10.2010 - środa
 2. 03.11.2010 - środa
 3. 17.11.2010 - środa
 4. 24.11.2010 - środa
 5. 08.12.2010 - środa
II. Opcja 2 soboty, 1 środa

 1. 20.10.2010 - środa od 17:15 do 20:30 (4 x 45 min. i 15 min. przerwy)
 2. 06.11.2010 - sobota od 12:00 do 20:10 (10 x 45 min. i 4 przerwy po 10 min.)
 3. 20.11.2010 - sobota od 15:20 do 20:10 (6 x 45 min. i 2 przerwy po 10 min.)
Prosimy przysłać na adres magda.chomacka@gwsh.pl w terminie do 30 września 2010 r. mail o treści, którą opcję Państwo preferują: I czy II. Uczelnia zrealizuje tę opcję, którą będzie preferowała większość z 30 uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Kolejne moduły w 2011 r.:

Wstępna propozycja:

 1. Metodologia badań naukowych - 16 godz. lekcyjnych, ok. 4 spotkań po południu w środy - styczeń 2011
 2. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, w tym zarządzania badaniami naukowymi - 16 godz. lekcyjnych, ok. 4 spotkań po południu w środy - luty 2011
 3. Zarządzanie strategiczne narzędziem kreowania rozwoju organizacji innowacyjnej - 20 godz. lekcyjnych, ok. 4-5 spotkań po południu w środy - marzec 2011
 4. Warunki finansowania i komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej. - 16 godz. lekcyjnych, 1 weekend (sb, nd) - 9, 10 kwiecień 2011
 5. warsztaty praktyczne w inkubatorze przedsiębiorczości - 16 godz. lekcyjnych 1 weekend (sb, nd) - maj 2011
Ostateczne terminy spotkań na styczeń zostaną podane na przełomie października i listopada, terminy na luty, marzec w grudniu br. Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu czynny udział w warsztatach.

---------- 15-09-2010 ----------

Rekrutacja na Spotkanie Informacyjne została zamknięta.

Szanowni Państwo,

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach ma przyjemność zaprosić młodych naukowców na Spotkanie Informacyjne, które odbędzie się 21 września 2010 r. (wtorek) w siedzibie Uczelni w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 5 (Budynek „B”).

Spotkanie informacyjne to część rozpoczętego właśnie przez Uczelnię projektu pt. „Warsztaty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Uczestnik spotkania otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie!!!

Spotkanie informacyjne ma na celu promocję projektu, jak również tematyki badań naukowych oraz problematyki komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych wśród polskich pracowników jednostek naukowych.

W trakcie Spotkania Informacyjnego będzie okazja wysłuchać prelekcji m.in. na temat:

Wartością dodaną Spotkania Informacyjnego będzie możliwość zapoznania się z propozycją innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania SAS Institute Poland w zakresie badań naukowych w obszarach takich jak analizy danych, statystyka, ekonometria, badania operacyjne, statystyczna kontrola jakości, data mining, text mining, voice mining, hurtownie danych, integracja danych, jakość danych, szeroko rozumiane Business Intelligence, które od ponad 30 lat są podstawowym narzędziem pracy dla wielu naukowców w wiodących ośrodkach naukowych na świecie i które obecnie wykorzystywane są zarówno w dydaktyce, jak i projektach badawczych przez ponad 60 ośrodków akademickich i naukowo-badawczych w Polsce. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania ułatwia prowadzenie badań na wysokim poziomie, pozyskiwanie renomowanych partnerów do badań czy publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

Program Spotkania Informacyjnego:

09:00 - 09:30 Rejestracja Uczestników
09:30 - 09:45 Powitanie Uczestników, promocja projektu
09:45 - 10:15 Bogusław Węgliński Podaż wynalazków czy popyt na innowacje?
10:15 - 10:45 dr Marek Panfil Finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej z wykorzystaniem kapitału wysokiego ryzyka (business angels, venture capital)
10:45 - 11:15 dr Tadeusz Burzyński Doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowania badań naukowych
11:15 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:00 dr Leszek Kwieciński Przedsiębiorczość akademicka - aspekty formalno-organizacyjne działania szkół wyższych
12:00 - 12:30 dr inż. Jerzy Lamprat Prawne aspekty ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, kontekście komercjalizacji badań naukowych
12:30 - 13:00 dr Grzegorz Rawicz - Mankowski SAS Institute PolandPropozycja innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania w zakresie badań naukowych
13:00 - 13:30 Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess Europejska Sieci Informacji dla Naukowców, portal Euraxess; oferty stypendialne i granty na prowadzenie badań
13:30 - 14:30 Dyskusja uczestników
14:30 - 15:00 Zakończenie, lunch

Do pobrania program spotkania w postaci pliku pdf

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
strona główna | o projekcie | rekrutacja | dla uczestników | kontakt
©2010 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
www.gwsh.pl | administrator